Kunst en kunstenaars in en uit de Krimpenerwaard

Hans Kooi bij de KunstKring Krimpen

Lezing
Adres: Streekmuseum, IJsseldijk 321 / / Krimpen aan den IJssel

De KunstKring Krimpen heeft op dinsdag 20 februari Hans Kooi uitgenodigd: ‘Beweging als gestolde ervaring’

Hans Kooi is een zoon van de Hollandse rivierendelta. De Lek is voor hem een belangrijke inspiratiebron.

In het werk van Hans Kooi zijn elementen die zo kenmerkend zijn voor het Hollandse rivierenlandschap (o.a. eb en vloed) voelbaar aanwezig. De spanning tussen aantrekken en afstoten, beweging en evenwicht, natuur en cultuur, techniek en kunst. Hout, steen en magnetische velden zijn daarbij het materiaal en het gereedschap om zijn wonderbaarlijke sculpturen te scheppen.

Beweging is als een emotionele ervaring in al het werk van Hans Kooi voelbaar.

Plaats: in de Tuinzaal van het Streekmuseum, IJsseldijk 321, Krimpen aan den IJssel.

Aanvang: 20.00 uur.

Entree: 7,50 euro.