kunst en kunstenaars in en uit de Krimpenerwaard

Foto- en kunstexpositie Haastrecht

De Vereniging Krimpener Kunstwaard gaat in september/oktober 2019 een foto- en kunstexpositie organiseren met als thema 'Magie en werkelijkheid', een buitenexpositie met foto’s en teksten op groot formaat op canvas en eventueel installaties. Mogelijke locatie de Overtuin van Bisdom van Vliet, een prachtige historische tuin. We zoeken fotografen of anderen die invulling aan dit project willen geven en de organisatie van de activiteiten willen verzorgen.

Er zijn voor initiatiefnemers geen kosten aan de expositie verbonden. Voorstellen kunnen worden ingediend bij het bestuur. Over de financiën en budget moet met het bestuur worden overlegd. Deelname is voor leden of voor kunstenaars die lid willen worden. Als we weten wie wil meedoen, organiseren we een bijeenkomst in Haastrecht. Ideeën en aanmelden bij Aarnout Rolloos, arto5150@outlook.com.