kunst en kunstenaars in en uit de Krimpenerwaard

Uitstel Kunststroming

01-07-2020 UPDATE KUNSTSTROMING 2020  

Wij hebben veel inschrijvingen ontvangen voor het kunstevenement Kunststroming in september 2020. Het moet een groot evenement worden met exposities, buitenkunst, theater, muziek en deelname van scholen. Echter vanwege de coronacrisis  vindt het evenement Kunststroming dit jaar niet  plaats.

We kijken uit naar een volwaardige vervanging in 2021 en we zijn er inmiddels in geslaagd om hierover met dezelfde locatiehouder een nieuwe afspraak te maken. Het nieuwe expositieweekend is vastgesteld op 10-12 september 2021.

De reeds gedane aanmeldingen blijven bewaard tenzij je als kunstenaar aangeeft je terug te trekken. Over de volgende stappen in het voortraject  berichten we later.

Kunststroming 2020 is een grootschalige beeldende kunstmanifestatie. Grote variëteit, kwaliteit en aantrekkelijkheid zijn de voorwaarden om publiek van binnen en buiten de regio te verleiden om naar de randen van de Krimpenerwaard en Gouda te komen. In de afgelopen jaren vond Kunststroming al vier maal plaats langs de rivieren die de Krimpenerwaard begrenzen; in 2012 en 2014 langs de rivier de Lek, in 2016 en 2018 langs de rivier de Vlist.

Deze 5e editie van Kunststroming wordt uitgevoerd langs de Hollandse IJssel, op één grote locatie: GOUDasfalt. Op deze bijzondere industriële en culturele locatie willen wij een kunstzinnige ontmoeting realiseren tussen de polder Krimpenerwaard en de stad Gouda. De Hollandse IJssel en specifiek het grondgebied van GOUDasfalt markeren van oudsher de grens tussen stad en polder.

Het evenement Kunststroming 2020 vindt plaats gedurende één lang weekend en wordt georganiseerd door een organisatiecomité van de Vereniging Krimpener Kunstwaard en de Goudse Kunststichting Firma Van Drie.

Met het thema OVER GRENZEN willen we kunstenaars inspireren om op allerlei manieren vorm te geven aan deze culturele manifestatie. Naast exposities van deelnemende kunstenaars zullen ook kleinschalige optredens, workshops en culturele activiteiten voor alle leeftijden worden georganiseerd. Op het terrein zijn ook ambachtelijke ondernemers, horeca en parkeerplaatsen aanwezig.