kunst en kunstenaars in en uit de Krimpenerwaard

Alle kunstenaars

Bart Budding

Taalkunstenaar en dichter

De inspiratie voor mijn werk haal ik uit het leven zelf. Ik werk onder het motto "dichter bij alles", wat staat voor het mezelf openstellen voor de wereld en het aangaan van een verbinding met wat ik daar aantref. Dat kunnen overblijfselen zijn uit een ver verleden, die ergens vanuit de spelonken van m'n lijf opduiken. Maar ook de directe ervaring van het leven 'zoals het is', kan mij, met z'n spontaniteit en diversiteit, in verrukking brengen en een gedicht ontfutselen.


Hoe meer ik open

Hoe meer ik dicht


De vorm die ik jarenlang heb gehanteerd is het 'tweetdicht' - een kernachtig gedicht in maximaal 140 tekens. De reden voor het kiezen van deze vorm is, dat ik de gedichten destijds deelde met wat mensen via sms, en later via tweets. De beperking van 140 tekens is daarvoor het creatieve kader.


Ik werk ook 'op bestelling', als u bij een bijzondere gelegenheid aandacht wilt besteden aan een speciaal onderwerp. Neem dan contact met mij op dichterbijalles (at) gmail.com. Op basis van een korte mondelinge uitwisseling van uw 'vraag' en situatie (per telefoon) laat ik mijn gevoel "spreken". De ervaring leert dat dergelijke gedichten de ontvanger ontroeren en raken, omdat we allemaal mens zijn en 'dichter bij alles' willen zijn.