kunst en kunstenaars in en uit de Krimpenerwaard

Alle kunstenaars

Monique van Wensveen

ge-etst koper, blauwdruk

 

  • Monique van Wensveen is afgestudeerd aan de Willem de Kooningacademie in Rotterdam.

    Ze werkt vanuit het experiment met hedendaagse grafische technieken, zoals non-toxic etsen.

    Daarbij is voor haar niet alleen de afdruk op papier interessant, maar veel vaker de koperplaat zelf.

    Door deze extreem lang te etsen ontstaan openingen en structuren die het beeld bepalen.

    De op deze manier imperfecte, want aangetaste mensfiguren vertellen hun verhaal door hun houding en plaats in de ruimte.


  • Eenzelfde aantasting, maar dan onder invloed van licht, komt terug in de blauwdrukken. De blauwdruk of cyanotypie is een oude fotografische techniek die nu opnieuw in de kunst gebruikt wordt