Kunst en kunstenaars in en uit de Krimpenerwaard

Alle kunstenaars

Roel Botter

Poldichter,-schrijver,-fotograaf

 Roel Botter is een gepassioneerde filmer, fotograaf, dichter en schrijver. Zijn woonplaats Bergambacht en de regio Krimpenerwaard vormen zijn grootste inspiratiebron.

 

Sinds mijn pensionering in 2010 kan ik me volledig aan mijn passies wijden; Filmen, fotografie, schrijven en dichten. Ik heb een aantal documentaires gemaakt over De Krimpenerwaard en mijn geboortedorp Bergambacht.

 

In april 2014 kwam mijn  eerste verhalenbundel 'Fietsen op Zondag' uit. Daarin maakt de lezer kennis met het leven van een opgroeiende jongeman in het behoudende protestantse milieu van de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw. Het keurslijf van de religie was in die tijd binnen het gereformeerde gezin waarin de schrijver opgroeide, de maatstaf voor vrijwel alle levensvragen die tijdens de opvoeding aan de orde kwamen. Daarnaast worden ook wat frivolere belevenissen in een latere levensfase beschreven.

Voor de gemeente Bergambacht heb ik in het in december 2014 uit te brengen boekje 'Van Herindeling tot Herindeling' het gedeelte over de kern Bergambacht mogen schrijven en voorzien van fotomateriaal.

 

In september 2015 kwam mijn tweede boek uit, getiteld: Dwalen door de Krimpenerwaard. In dit boek neem ik de lezer mee op mijn tochten door de streek tussen Lek en IJssel. Ik beschrijf met soms een licht gevoel van weemoed en ook weer met een vleug humor, situaties en bijzonderheden die ik ontmoet.  

De laatste jaren beleef ik een sterke ontwikkeling als fotograaf. Portretten, straatfotografie en speciale reportages hebben mijn voorkeur. Daarnaast probeer ik de flora en fauna van de Krimpenerwaard op beeld vast te leggen.