kunst en kunstenaars in en uit de Krimpenerwaard

Alle kunstenaars

Wim Kastelein

Bijbelse taferelen

Bijbelse taferelen schilderen en daarover in gesprek raken. Wim is november 2010 voor het eerst aan het schilderen gegaan in het atelier van Martin Copier in Werkendam. De bedoeling was om Rita, zijn vrouw, te enthousiasmeren om haar schildertalent verder te ontplooien. Het enthousiasme kwam en dat gold zeker voor Wim. Hij laat zich inspireren door de Bijbel. Bijbelse taferelen maken het mogelijk om met mensen in gesprek te raken over het Goede Nieuws. Dit laatste is belangrijker dan de kunst om te schilderen. Mocht men het toch aardig gelukt vinden dan is dank waard aan Hem die Wim de talenten schonk, zoals aan ieder mens, maar soms nog niet ontdekt zijn.


Bovenste schilderij:

Avondmaal: De levende druivenranken gaan eens over in de dood, dood hout. Maar het nieuwe leven begint bij de tafel met brood en wijn, Jezus Christus het Licht der wereld voor jou en mij voor eeuwig.

De tweede:
Advent: Gods scheppende hand die uit een rots water kan doen vloeien. Dit levende water omsluit Maria met het kind Jezus dat net als wij tot leven kwam in het vruchtwater van de moeder. Heel gewoon kwam Hij bij ons wonen en liet de Liefde zien voor ons allemaal!

De derde:
Opstanding: Op de derde dag stond Jezus, na Zijn kruisiging, op uit het graf. Hij was, is nog steeds en zal voor altijd onze verlosser zijn. Contact:

wkastelein1@icloud.com</p>