kunst en kunstenaars in en uit de Krimpenerwaard

expositie WAT EEN JAAR!

01-07-2020 update 

De online expositie groeit! Dit jaar geen grootschalige evenementen, zoals Kunststroming, drukke openingssessies en groepsbijeenkomsten. Toch willen we graag een podium bieden voor kunst en kunstenaars! Daarom zijn we recent gestart met de online groepsexpositie Wat een jaar!Inmiddels hebben ongeveer 15 kunstenaars foto’s van werk ingestuurd en zijn deze werken in de galerij Wat een jaar! te vinden op de website en Facebookpagina van de vereniging. Uiteraard willen wij dat de expositie gaat groeien met meer werken. Dus of je nu jong, van middelbare leeftijd of oud bent, beginnend kunstenaar of al heel lang bezig, kom op met je idee of foto van één van je werken en stuur deze naar info@kunstwaard.nl.

Het kan over van alles gaan wat dit jaar uitzonderlijk maakt, zoals 75 jaar bevrijding, milieuproblematiek, racisme of de coronacrisis. Ook als het voor jou een jaar is van bezinning en je eigen onderwerpen onder de loep neemt, willen we dat graag laten zien! Het gaat er om wat jou dit jaar beweegt, wat je inspireert in je werk op doek, in een beeld, in een gedicht of digitale media, op welke manier dan ook. Omdat het thema WAT EEN JAAR! uitdrukkelijk verbonden is met het jaar 2020 plaatsen we uitsluitend werken die in dit jaar zijn gemaakt.

Met de werken die te zien zijn in de online galerij, willen we toewerken naar een eindejaarsexpositie in De Tuyter in Krimpen aan den IJssel. Weliswaar kan in De Tuyter niet alles worden geëxposeerd, zo moeten werken plat zijn om daar te kunnen hangen en ze kunnen niet groter zijn dan 1,5 x 1,5 meter. Kleine driedimensionale werken kunnen alleen in de niet verplaatsbare vitrines worden geëxposeerd. Hoewel we dus niet alle bijdragen in de expositie kunnen plaatsen, kun je je werk wel online laten zien door het sturen van een foto voor de galerij.

In de expositie in De Tuyter kunnen 20 tot 40 tweedimensionale werken hangen. Bij schade aan werk in de expositie draagt de gemeente Krimpen aan den IJssel zorg voor een overkoepelende verzekering tot ten hoogste € 25.000,- per expositie. De vereniging organiseert de expositie, maar verkoopt geen kunst. Er wordt dan ook geen provisie gevraagd. Als een bezoeker belangstelling heeft voor een werk, kunnen we het contact regelen tussen bezoeker en kunstenaar.

We gaan er voorlopig van uit dat de expositie in De Tuyter in december 2020 kan plaatsvinden. In verband met de noodzakelijke voorbereidingstijd mogen de werken ingestuurd worden tot 1 november. Na deze datum kunnen werken alleen nog online geplaatst worden. We kijken uit naar de resultaten, veel succes!

Kijk hier naar de galerij.

01-07-2020 UPDATE KUNSTSTROMING 2020

Wij hebben veel inschrijvingen ontvangen voor het kunstevenement Kunststroming in september 2020. Het moet een groot evenement worden met exposities, buitenkunst, theater, muziek en deelname van scholen. Echter vanwege de coronacrisis  vindt het evenement Kunststroming dit jaar niet  plaats.

We kijken uit naar een volwaardige vervanging in 2021 en we zijn er inmiddels in geslaagd om hierover met dezelfde locatiehouder een nieuwe afspraak te maken. Het nieuwe expositieweekend is vastgesteld op 10-12 september 2021.

De reeds gedane aanmeldingen blijven bewaard tenzij je als kunstenaar aangeeft je terug te trekken. Over de volgende stappen in het voortraject  berichten we later.

Kunststroming 2020 is een grootschalige beeldende kunstmanifestatie. Grote variëteit, kwaliteit en aantrekkelijkheid zijn de voorwaarden om publiek van binnen en buiten de regio te verleiden om naar de randen van de Krimpenerwaard en Gouda te komen. In de afgelopen jaren vond Kunststroming al vier maal plaats langs de rivieren die de Krimpenerwaard begrenzen; in 2012 en 2014 langs de rivier de Lek, in 2016 en 2018 langs de rivier de Vlist.

Deze 5e editie van Kunststroming wordt uitgevoerd langs de Hollandse IJssel, op één grote locatie: GOUDasfalt. Op deze bijzondere industriële en culturele locatie willen wij een kunstzinnige ontmoeting realiseren tussen de polder Krimpenerwaard en de stad Gouda. De Hollandse IJssel en specifiek het grondgebied van GOUDasfalt markeren van oudsher de grens tussen stad en polder.

Het evenement Kunststroming 2020 vindt plaats gedurende één lang weekend en wordt georganiseerd door een organisatiecomité van de Vereniging Krimpener Kunstwaard en de Goudse Kunststichting Firma Van Drie.

Met het thema OVER GRENZEN willen we kunstenaars inspireren om op allerlei manieren vorm te geven aan deze culturele manifestatie. Naast exposities van deelnemende kunstenaars zullen ook kleinschalige optredens, workshops en culturele activiteiten voor alle leeftijden worden georganiseerd. Op het terrein zijn ook ambachtelijke ondernemers, horeca en parkeerplaatsen aanwezig.

Sponsoren