kunst en kunstenaars in en uit de Krimpenerwaard

Sponsoren

Voor bedrijven is het fiscaal aantrekkelijk om een financiële bijdrage te leveren aan de vereniging.

Omvangrijke projecten, zoals La Lecq beeldende kunstprijs (2 jaarlijks), kunstroute Kunststroming (2 jaarlijks), Verkiezing Polderdichter (2 jaarlijks), Kunstboeken, Galerie en Kunstbeurzen vragen extra kosten die de jaarlijkse inkomsten van onze vereniging ver te boven gaan.  Bedrijven, fondsen en overheden kunnen ons incidenteel of structureel ondersteunen. Structurele sponsoring kan door middel van een minimale jaarlijkse bijdrage van € 100. Logo’s en verwijzingen naar de website van sponsors worden op onze website vermeld.

Sponsoring met substantiële bedragen levert voor bedrijven grote fiscale voordelen op. Onze vereniging is bij de belastingdienst aangemerkt als Culturele ANBI : Algemeen Nut Beogende Instelling. Donaties kunnen daardoor worden afgetrokken van de belasting. Voor particulieren met 1,25 x het donatie bedrag (minimaal € 60) via de inkomstenbelasting, ondernemingen met 1,5 x het donatie bedrag via de Vennootschapsbelasting. Zie voor meer informatie anbi.nl/culturele-anbi/. Onze Culturele Anbi status is geregistreerd onder: RSIN/fiscaal identificatienr 820646830.

De financiële situatie van de vereniging is af te lezen uit de jaarlijks te publiceren jaarrekening, de balans en de begroting.
De vereniging is bij de Kamer van Koophandel geregistreerd onder nummer 244 577 60. De vereniging is niet BTW-plichtig.  Het bankrekening nummer van de vereniging is IBAN NL61RABO03357.99.183.