kunst en kunstenaars in en uit de Krimpenerwaard

Alle kunstenaars

KunstKring Krimpen

voor kunstenaars en kunstliefhebbers

De KunstKring Krimpen organiseert presentaties, workshops en lezingen over kunst en cultuur voor kunstenaars en kunstliefhebbers.


Nieuwe start

De kunstkringbijeenkomsten zijn in september 2021 op een nieuwe locatie hervat. Tot onze teleurstelling volgde er in november alsnog een lockdown. Na de lockdown is er in maart '22 opnieuw een begin gemaakt met het uitvoeren van het programma en kon er ter afsluiting van een wat 'verbrokkeld' KKK- seizoen toch een interessante excursie naar Het Depot en Arboretum te Wageningen worden georganiseerd.

NB De locatie, waar de bijeenkomsten worden gehouden, maken we bekend zodra alles weer een 'normaal' verloop krijgt. Volg de berichten in de pers of op deze website.


NIEUWE LEDEN ZIJN BIJ DE KUNSTKRING KRIMPEN VAN HARTE WELKOM

De KunstKring Krimpen telt op dit moment 56 leden. Het kost 27,50 euro per persoon per jaar om lid te worden.

Mocht u interesse hebben om lid te worden gebruik dan het volgende email-adres: hanneke.zandijk@caiway.net


LEDEN VAN DE PROGRAMMACOMMISSIE

Beppie Fränzel, Dingena Staal, Aad Visser en Willemijn Preij, die coördinator en contactpersoon is van de commissie (0180 580044). Deze commissie stelt de programma's vast en nodigt kunstenaars en sprekers uit. Programmasuggesties zijn altijd welkom!


BESTUURSLEDEN: Letty van Duyn (penningmeester), Willemijn Preij (vicevoorzitter), Hanneke Zandijk (voorzitter per 12 mei 2022)