kunst en kunstenaars in en uit de Krimpenerwaard

KUNSTSTROMING 2020

Kunststroming 2020 is een grootschalige beeldende kunstmanifestatie. Grote variëteit, kwaliteit en aantrekkelijkheid zijn de voorwaarden om publiek van binnen en buiten de regio te verleiden om naar de randen van de Krimpenerwaard en Gouda te komen. In de afgelopen jaren vond Kunststroming al vier maal plaats langs de rivieren die de Krimpenerwaard begrenzen; in 2012 en 2014 langs de rivier de Lek, in 2016 en 2018 langs de rivier de Vlist.

Deze 5e editie van Kunststroming wordt uitgevoerd langs de Hollandse IJssel, op één grote locatie: GOUDasfalt. Op deze bijzondere industriële en culturele locatie willen wij een kunstzinnige ontmoeting realiseren tussen de polder Krimpenerwaard en de stad Gouda. De Hollandse IJssel en specifiek het grondgebied van GOUDasfalt markeren van oudsher de grens tussen stad en polder.

Het evenement Kunststroming 2020 vindt plaats gedurende één lang weekend:
18-19-20 september 2020 en wordt georganiseerd door een organisatiecomité van de Vereniging Krimpener Kunstwaard en de Goudse Kunststichting Firma Van Drie.

Met het thema OVER GRENZEN willen we kunstenaars inspireren om op allerlei manieren vorm te geven aan deze culturele manifestatie. Naast exposities van deelnemende kunstenaars zullen ook kleinschalige optredens, workshops en culturele activiteiten voor alle leeftijden worden georganiseerd. Op het terrein zijn ook ambachtelijke ondernemers, horeca en parkeerplaatsen aanwezig.

UITNODIGING VOOR DEELNAME

Beeldend kunstenaars worden uitgenodigd om deel te nemen aan een van de volgende categorieën. Ook deelname aan beide categorieën is mogelijk.

  • Categorie A: een reguliere expositie van werken van ongeveer 40 beeldend kunstenaars. De werken, 4 à 6 van iedere deelnemer, zullen in kleine merendeels overdekte en soms verrassende ruimtes verspreid over het terrein worden tentoongesteld. Deelnemers betalen expositiekosten maar de organisatie vraagt geen provisie voor werk dat tijdens de expositie wordt verkocht.  
  • Categorie B: buitenkunstwerken. De industriële setting van GOUDasfalt leent zich prachtig voor grote installaties en monumentale objecten, al of niet in samenhang met de aanwezige resten van het vroegere bedrijf. Deze kunstwerken hebben een tijdelijk karakter, ze worden voor deze expositie gemaakt en houden daarna op te bestaan. Voor deelnemers aan deze categorie is derhalve een vergoeding beschikbaar van de organisatie.

Voor beide categorieën, dus voor álle beeldende kunst geldt dat alle disciplines/werkvormen/materialen welkom zijn. Kunstenaars zijn volledig vrij in hun invulling van het thema OVER GRENZEN en kunnen dit op tal van manieren verbeelden. Het is wel noodzakelijk dat deze invulling - met meer of minder moeite en met of zonder uitleg - terug te vinden is in de kunstwerken. Dit geldt voor álle werken in categorie B en voor minimaal één kunstwerk per deelnemer in categorie A. Er vindt ballotage plaats door een onafhankelijke commissie. Met de expositie zijn geen prijzen te winnen.

Wil je deelnemen aan deze kunstmanifestatie dan vragen we je om je als volgt voor te bereiden:

  • Lees alle voorwaarden voor deelname.
  • Vraag z.s.m. een inschrijformulier aan. Bij de invulling vragen we o.a. gegevens en foto’s van je werk. Inschrijvingen dienen vóór 31 maart 2020 binnen te zijn om je deelname te kunnen beoordelen.
  • Maak kennis met het terrein en de mogelijkheden van GOUDasfalt via website en Facebook. Het loont de moeite om ter plekke te gaan kijken, vooral als er evenementen op het programma staan (Gouderaksedijk 32,  2808 NG  Gouda).

  Voor meer informatie: kunststroming@kunstwaard.nl

Sponsoren