kunst en kunstenaars in en uit de Krimpenerwaard

Alle kunstenaars

Emad Al fatly

Inkt en potlood tekeningen.

Vandaag de dag zijn idee├źn veel complexer geworden en lopenveel dingen in elkaar over, door de moeilijkheden in het hedendaagse leven, erzijn nu zelfs veel mensen met hersenen die zo complex zijn geworden, dat diemensen zichzelf niet eens begrijpen en niet eens weten wat ze zelf willen. Zowerd zelfs hun manier om de wereld te zien veel ingewikkelder.
In mijn schilderijen probeer ik de ingewikkelde zaken in het leven enovergangen te weerspiegelen en weer te geven, op een manier die onnatuurlijk enonrealistisch lijkt op de eerste blik, maar die in werkelijkheid veel lijkt opwat zich in de gedachten en zielen van veel mensen afspeelt, zo wordt mijnschilderij net een weerspiegeling van die gedachten en gevoelens van degene diehet bekijkt.
Kleuren zijn een realistisch kenmerk van alle beelden die wein het alledaagse leven waarnemen, maar ik vind zwart en wit een beterecombinatie om verbanden en contrasten tussen relaties en gebeurtenissen weer tegeven en duidelijk te maken, wat te bereiken is door de tinten en lichten aan tepassen, in een versnelde wereld waar veel mensen geen tijd hebben om dingen zote nemen zoals ze zijn en de waarheid daarvan te kunnen begrijpen.<o:p></o:p>


Mijn website (ook om meer van mijn werk te zien): www.inktenpotlood.weebly.com