kunst en kunstenaars in en uit de Krimpenerwaard

Alle kunstenaars

Samantha van der Wouden-Diedericks

Multidisciplinaire Kunstenaar
Samantha van der Wouden-Diedericks, Multidisciplinair kunstenaar, is afkomstig uit Zuid Afrika.

Mijn werk gaat over multiculturele samenlevingen, leefklimaat en identiteit. Natuurlijke patronen en elementen in deze "multiverse" (Fibonazzi code - Golden Ratio)

Het leven gaat in cirkels/spiralen, van onstaan tot vormen en samengaan. In alle facetten van het leven kom je dat tegen. Van taal, gewoonten en tradities, vriendschappen tot carriëre en persoonlijke ontwikkeling. Meestal vormen die cirkels een geheel.

Samantha studeerde Beeldende Kunsten aan de Universiteit (Zuid-Afrika), waarna zij is gaan werken als Grafisch Vormgeefster. Tegelijkertijd gaf ze les aan de academie in Grafische Vormgeving. Daarna volgde zij studies aan de Universiteit van Zuid-Afrika in Communicatie en de Engelse taal. Jaren later volgde zij verdere opleidingen aan de Academie in Keramiek en Sculptuur.

Ik geef les in eigen studio, voor verdere toelichting, contact me op mijn website.

www.samvanderwouden-diedericks.com

www.youtube.com/watch

***

"Fractals in nature fascinates me,how everything fits together like puzzles, natural sequences that blows the mind, there is no action without a reaction, (chaos theory) balance in nature and in the human spirit is the ultimate state of mind.

I an a multidisciplined artist working in lots of different mediums towards one goal, developing this mindblowing concept that fills my mind "being part of the universe as the universe is part of me". I am a painter, printmaker,sculptor, installationist, teacher/lecturer, student of life, scribbler of verse, yoga-teacher and Yogi

Currently residing in the Netherlands, constantly processing the human condition and multicultural environments, how we evolve in order to survive in new surroundings an din different cultures than your own."

"The HYBRID within ... I PAINT MY LIFE"

www.samvanderwouden-diedericks.com